خط خنده را چگونه از بین ببریم؟

دلایل ایجاد خط خنده
خطوط نازولبیال با افزایش سن به سمت عمیق‌تر شدن می‌روند. برخی افراد در نزدیکی این خطوط چین و چروک دارند که با خندیدن بیشتر نمایان می‌شوند که اغلب به نام خطوط لبخند یا خنده مشهور هستند. به شکستگی‌هایی در پوست که در دو طرف دهان قرار دارند گفته می‌شود. با خنده افراد بیشتر نمایان می‌شوند. به جز نوزادان و افرادی که به دلایل پزشکی صورتشان فلج شده است؛ همه افراد این خطوط و شکستگی‌ها را در صورت خود دارند. این شکستگی‌ها که از توده‌های بافت فیبری و عضله‌ها تشکیل شده‌اند با افزایش سن برجسته‌تر می‌شوند. هن...
بیشتر