شادترين‎ مطب‎ دندانپزشكي‎ در کجاست؟

دندانپزشك‎ آلماني‎ , مـطب‎ خـود را به‎ مكاني‎ شاد و لذت‎ بخش‎ تبديل‎ كرد.
اين‎ دندانپزشك‎ در ابتكـاري‎ جـالـب‎ , مطب‎ خود در برلين‎ را به‎‎ نوعي‎‎ طراحي كـرده اسـت‎ كـه‎‎ بيماران‎ نه تنها ترس‎ و نگـرانـي‎ كشيـدن‎‎‎ يـا پركردن دندان خود را فرامــوش‎ مـي‎‎ كـننـد, بلكه‎ كاملا سرگرم‎ مي شوند .
وي‎ در اتاق‎ انتظار رنـگ‎ نـارنـجـي‎ , صندليهاي‎‎ خوشـرنـگ‎ , تـابلـوهـاي روشـن‎ , شومينه‎‎ زيبـا , امكان‎ دسترسي‎ به اينترنـت‎ و سقف‎ پلكاني‎ به‎‎‎‎ كـار بـرده بـه طوري‎ كـه بيمارانـي‎ كـه‎‎ بـراي‎ نخستين‎ بار مراجـعـه مي‎ كنند بـه‎‎ محـض‎ ورود به مطب‎ دچار ترديد مي‎ شوند.
به‎‎‎‎ گفته وي‎ بيماراني‎ كه بـه مـطب‎ او مراجعه‎ مي‎‎ كنند همگي از كمتـر بــودن‎ درد هـنگـام‎ جراحي‎ دندان‎ خود در مقـايسـه‎‎ بـه ديگر مطبها خبر مي‎دهند و علت‎ آن‎ را آرامش‎ حـاكـم‎ بر مطب‎ و كمرنگ‎ شدن‎ ترس‎ مي‎داند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *