آیا گياه اسطوقدوس ترس از دندانپزشكي را كم مي كند؟!

گياه اسطوقدوس معروف است كه براي رفع سردرد و كمك به خواب مفيد است اما اكنون ثابت شده است كه عطر اين گياه براي رفع دلهره مراجعان به دندانپزشكي نيز مفيد است.
مطالعه اي كه توسط دانشگاه كينگز لندن بر روي ۳۴۰ داوطلب صورت گرفته، نشان داده است كه آنهايي كه در معرض عطر روغن اسطوقدوس قرار گرفته بودند كمتر از دندانپزشكي واهمه داشته اند.تمام بيماراني كه تحت مطالعه قرار گرفته بودند قرار دندانپزشك داشته اند.ميزان اضطراب نيمي از آنها كه براي چهار هفته به دفعات عطر اسطوقدوس استشمام كرده بودند كمتر از نيم ديگر بود.
بنا به تحقيق دانشگاه كينگز لندن ميزان اضطراب آنهايي كه عطر روغن اسطوقدوس استشمام نكرده بودند ۱۰ مميز هفت بود در حالي كه اين ميزان در ميان كساني كه عطر اين گياه را استشمام كرده بودند هفت مميز چهار بوده است.اما در كنفرانس “جامعه روانشناسي بريتانيا” گفته شد كه عطر اسطوقدوس تاثير چنداني در كمتر شدن وحشت اين دواطلبان درباره مراجعات بعدي آنها به مطب دندانپزشكي نداشته است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *