آیا دندانی که درمان ریشه(عصب کشی) شده است ممکن است عفونت کند؟

متخصص و دندان پزشک در اصفهان سید حمیدرضویان دندان پزشک ومتخصص درد های ریشه
یک مشکل بسیار مهمی که در بسیاری از بیماران دیده می شود عفونت بعد از درمان ریشه می باشد که به آن RCT Failur می گویند. عفونت بعد از درمان ریشه که منجر به شکست درمان ریشه می شود، می تواند علل مختلفی داشته باشد که از جمله آن می توان به میکروبهای مقاوم به درمان، کانال های فرعی و احتمالی مخفی که پیدا نمی شوند، درمان ریشه ی نامناسب قبلی و شکستگی تاج یا ماده ترمیمی اشاره نمود. پس برخلاف باورهای عمومی که دندان عصب کشی شده دیگر نباید مشکلی پیدا کند، ولی این دندان ها نیز ممکن است دچار مشکل شوند.
بیشتر