مــزایای روکـــش های زیرکـونیا در مقــایسه با روکــش های PFM

مزایای روکش های زیرکـونیا
در گذشته روکش های PFM به صورت گستردهای مورد استفاده قرار میگرفتند و به نوعی برای زمانی که بیمار برای درمان به کاربرد روکش نیاز داشت، گزینه ی اول انتخابی به حساب میآمدند. اما گسترش روز افزون استفاده از روکش های زیرکونیا برای درمان به جای روکش های PFM سبــب میشود تا در این شماره به معرفی مزایای روکشهای ساخته شده از زیرکونیـا و مقـایسه ی آن با روکش های PFM بپردازیم. مقایسه روکش های زیرکونیا با روکش های PFM برای هر سیستم نوظهور همواره این سوال مطرح میگردد که آیا این سیستم قابلیت های سیستم قبلی ر...
بیشتر