اولین روز بعد از ارتودنسی

اولین روزهای بعد از ارتودنسی (سیم کشی دندان) شما یک تصمیم بزرگ گرفته‌اید و اولین گام را به سوی داشتن زیباترین و سالم‌ترین لبخند زندگی خود برداشتید! در چند روز اول پس از شروع درمان ارتودنسی، بروز کمی ناراحتی و دندان درد طبیعی است. در ادامه توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که به نظر می‌رسد بتوانند به شما در سازگاری با بریس کمک کنند را ذکر کرده‌ایم. روزهای ابتدایی استفاده از بریس درمان‌های ارتودنسی مدرن با استفاده از آخرین تکنولوژی ارتودنسی، با بالاترین میزان راحتی و اثربخشی برای بیمار طراحی شده‌اند. ...
بیشتر