کاربرد آنتی بیوتیک در دندانپزشکی

امروزه ،کاربرد آنتی بیوتیک برای جلوگیری از ایجاد عفونت بعد از عمل جراحی یعنی” پروفیلاکسی “،به طور واضحی انجام می شود و کاملا موثر و قابل قبول است (البته در شرایط معین) : فواید آنتی بیوتیک تراپی پروفیلاکتیک: کاربرد آنتی بیوتیك پروفیلاکتیک ،موارد عفونت بعد از عمل را کاهش داده و در نتیجه التیام زخم و بهبودی کامل بیمار به تاخیر نخواهد افتاد. پروفیلاکسی مناسب و موثر؛ هزینه مراقبت از بیمار را کاهش می دهد. درآنتی بیوتیک تراپی پروفیلاکتیک مناسب؛نسبت به آنتی بیوتیک درمانی ،مدت زمان مصرف آنتی بیوت...
بیشتر