کاربردهای دندانپزشکی میکروسکوپی

کاربردهای دندانپزشکی میکروسکوپی | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی کاربردهای دندانپزشکی میکروسکوپی در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان کاربردهای دندانپزشکی میکروسکوپی را مورد بررسی قرار می دهیم. میکروسکوپ دقت دیدی ۴۰۰ مرتبه بهتر از چشم غیر مسلح و ۱۰۰ مرتبه دقیق تر از لوپ چشمی است. بزرگنمایی حاصل از این روش، دقت در انجام درمان را افزایش می دهد و میزان آسیب و تخریب وارد شده به بافت مجاور را در تمام درمان ها و جراحی های دندانپزشکی کاهش می دهد. برخی از آسیب های دندانی، مانند بسیاری از انواع ترک ها با بزرگنمایی معمول قابل مشاهده...
بیشتر