چه کسانی نباید ایمپلنت دندان انجام دهند؟

مزیت ایمپلنت
امروزه تقریبا هر فرد بزرگسالی به سلامت دهان و دندان خود اهمیت می دهد و اگر دندان خود را از دست داده باشد، به فکر کاشت دندان است و یکی از گزینه های کاشت دندان، ایمپلنت است. چه کسانی نباید ایمپلنت دندان انجام دهند؟ افراد بسیار جوانی که فک آنها به حد کافی رشد نکرده است. بانوانی که باردار هستند. افراد سیگاری (کشیدن سیگار باترمیم طبیعی بافت های بدن تداخل می کند و احتمال موفق بودن ایمپلنت دندان را کاهش میدهد) افرادی که الکلی یا معتاد هستند. افرادی که پرتو درمانی در ناحیه سر و گرد...
بیشتر