چطور میتوانیم از دندان هایمان محافظت کنیم؟(قسمت دوم)

چطور میتوانیم از دندان هایمان محافظت کنیم و مینای دندان هایمان را تقویت کنیم؟ 4. استفاده از فلوراید فلوراید را (مهاجم حفره ی پوسیدگی در طبیعت) معرفی میکند. زیرا فلوراید مینای دندان را تقویت میکند و باعث کمک به بهبود پوسیدگی در مراحل اولیه میشود. همچنین فلوراید باعث افزایش مقاوم شدن مینای دندان به اسید های تولیدی از غذاها و باکتری ها میشود. ADA استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید از ابتدای رویش اولین دندان تا آخر عمر را توصیه میکند . استفاده از دهانشویه ی حاوی فلوراید میتواند باعث پیشگیری از ...
بیشتر

چطور میتوانیم از دندان هایمان محافظت کنیم؟(قسمت اول)

چطور میتوانیم از دندان هایمان محافظت کنیم و مینای دندان هایمان را تقویت کنیم؟ 1. محدود کردن غداها و نوشیدنی های شیرین و قندی غداهای شیرین و حاوی مواد قندی و همچنین نوشیدنی های حاوی مواد قندی و یا شیرین کننده های صناعی باعث تغذیه ی باکتری های دهان و ایجاد اسید توسط آنها می شود. این اسید تولیدی میتواند مینای دندان را از بین ببرد و پوسیدگی دندان را آغاز کند. بهتر است مصرف این نوع غذاها محدود شود و تعداد دفعات مصرف را به حداقل رساند. هم چنین بهترین نوشیدنی در هنگام تشنگی "آب" میباشد. 2.خوردن ...
بیشتر