چرا جراحان لباس سبز یا آبی می پوشند؟؟

جراحی دندان عقل
چرا جراحان لباس سبز یا آبی می پوشند؟؟ 💠 جراحان در قدیم لباس سفید می‌‌پوشیدند که رنگ پاکی است.اما بر اساس مقاله‌ای که در یکی از شماره‌های نشریه Today’s Surgical Nurse در سال 1998 منتشر شد،در اوائل قرن بیستم یک دکتر مشهور رنگ لباسش را به سبز تغییر داد، چرا که تصور می‌کرد این رنگ برای چشمان جراح راحت‌تر است. 🌷اما نمیتوان قبول کرد که به این خاطر جراحان رنگ لباس خود را تغییر داده اند، پس دلایل علمی برای این کار مطرح می بأشد. 🔵نگاه کردن به رنگ آبی یا سبز می تواند دید جراح را از اشیای قرمز از جمله...
بیشتر