پالپیت غیر قابل برگشت

پالپیت برگشت ناپذیر
پالپیت غیر قابل برگشت پالپیت غیر قابل برگشت به التهاب شدید پالپ دندان گفته می شود. پالپیت غیر قابل برگشت زمانی رخ می دهد که در نوع خفیف آن علت التهاب،درمان نشده باشد. بنابراین، پالپیت غیر قابل برگشت به علت های ذکر شده در بالا به علاوه موارد زیر رخ می دهد: هنگامی که به علت گستردگی پوسیدگی، دندانپزشک نیاز به حذف مقدار زیادی از عاج دارد و به پالپ نزدیک می شود. هنگامی که جریان خون به پالپ کاهش می شود و یا از بین می رود. این امر در طول استفاده از درمان ارتودنسی و با حرکت سریع دندان ها رخ ...
بیشتر

پالپیت برگشت پذیر

پالپیت برگشت پذیر
دکتر سید حمید رضویان دندانپزشک و متخصص درمان ریشه اصفهان پالپیت برگشت پذیر: پالپ برگشت پذیر یک التهاب خفیف در پالپ دندان است و می تواند توسط هر چیزی که پالپ دندان را تحریک می کند ایجاد شود. بعضی از علل شایع پالپیت برگشت پذیر عبارتند از: حفره ای که به عصب نرسیده است. فرسایش دندانی که به عاج رسیده است. حفاری توسط دندانپزشک هنگام انجام پر کردن یا گذاشتن تاج دندان شکستگی لایه مینای و قرارگیری عاج در معرض محیط بیرون تمیز کردن دندان به خصوص در هنگام نیاز به تمیز کردن ریشه و وجود...
بیشتر

پالپیت یا التهاب پالپ دندان

پالپیت
پالپیت یا التهاب پالپ دندان هنگامی که پالپ دندان تحریک می شود، بدن با ارسال سلول های سفید و قرمز خون به پالپ پاسخ می دهد. هنگامی که التهاب در هر بخش دیگری از بدن ما رخ می دهد، فضایی برای تورم آن وجود دارد. برای مثال، اگر به انگشت آسیبی وارد آید، انگشت تا زمان درمان ورم کرده و قرمز باقی می ماند. هنگامی که پالپ تحریک شود، فضایی برای ورم کردن ندارد زیرا توسط پوسته ای سخت احاطه شده است. بنابراین فشار روی اعصاب داخل پالپ دندان افزایش می یابد و در نتیجه ما احساس درد می کنیم. به علاوه این التهاب دن...
بیشتر