آشنایی با پالپکتومی (قسمت دوم)

چه عواملی باعث نیاز به پالپکتومی می‌شود؟ آسیب‌ دیدگی و آبسه دندان معمولاً در اثر عواملی مانند پوسیدگی‌های عمیق و شل شدن پر شدگی بزرگ دندان اتفاق می‌افتد (چرا که دیگر پرشدگی نمی‌تواند جلوی نفوذ باکتری‌ها به داخل دندان را بگیرد). همچنین در صورت وارد آمدن ضربه و جراحت به صورت، ممکن است پالپ دندان آسیب ببیند. پالپکتومی در دندان‌های شیری میزان موفقیت بالایی در پیشگیری از گسترش عفونت و نکروز دندان‌های مجاور دارد. جلوگیری از کشیدن دندان و همچنین برطرف ‌شدن فوری دندان درد هدف اصلی پالپکتومی است. برای ...
بیشتر