مراحل انجام پالپوتومی

درمان ریشه
پالپوتومی چگونه انجام می‌شود مرحله اول ابتدا بیمار آرام میشود تا بر روی صندلی دندانپزشکی بنشیند و آماده درمان شود. در مورد کودکانی که اضطراب زیادی دارند باید با تکنیک‌هایی بتوان آنها را آرام کرد. گاهی اوقات دندانپزشک مرحله به مرحله درمان را به کودک توضیح می‌دهد. گاهی اوقات نیز دندانپزشک با تکنیک حواس‌پرتی، کودک را به صحبت گرفته و مشغول می‌کند. مرحله دوم بی‌ حسی موضعی به لثه مالیده می‌شود. استفاده از این کرم بی ‌حسی برای این است که بتوان ماده بی ‌حسی را با سرنگ تزریق نمود. کرم باید سه ت...
بیشتر