کشیدن دندان

علل و دلایل دلایل مختلفی برای کشیدن دندان وجود دارد. این دلایل عبارتند از: 1.اسیب شدید دندان یا ضربه:برخی از دندان ها به دلیل پوسیدگی شدید و اسیب گسترده (شکسته یا ترک خورده) تعمیرشان امکان پذیر نیست و نیاز به کشیدن دندان است.به عنوان مثال دندان هایی که تحت تاثیر بیماری های لثه (پریودنتال) هستند ممکن است نیاز به کشیدن پیدا کنند.در این بیماری ها همانطور که بیماری بدتر میشود حمایتی که توسط استخوان دندان از دندان میشود کمتر میشود و اغلب منجر به کشیدن دندان میشود. 2.دندان های نابجا یا فاقد عملکر...
بیشتر