نکات مراقبتی برای شکستن یا افتادن لمینت دندان

نکات مراقبتی برای شکستن یا افتادن لمینت دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان
رعایت نکات مراقبتی برای شکستن یا افتادن لمینت دندان از زمانی که دندانهای خود را لمینت می کنید، باید مراقب باشید لمینت لب پر نشود، نشکند و یا از دندان جدا نشود. مراقبت از دندان لمینت شده چیز عجیبی نیست، فقط کافیست فشار زیادی بر این دندانها وارد نکنید، یعنی چیزهای سخت و محکم را با دندان نگیرید یا غذاهای خیلی سفت نجوید. با این حال گاهی ممکن است به صورت اتفاقی در اثر ضربه ای که به دندان وارد می شود، اتفاقی برای لمینت بیفتد. در این مقاله از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان به بررسی ن...
بیشتر