مراحل روکش کردن دندان

مراحل روکش کردن دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان
آشنایی با مراحل روکش کردن دندان در این مقاله از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان مراحل روکش کردن دندان را مورد بررسی قرار می دهیم. مراحل روکش کردن دندان به این صورت است: دندانپزشک دهانتان را معاینه می کند. و عکس پرتوی ایکس از دندان مورد نظر می گیرد. تا وضعیت پوسیدگی داخل دندان و وضعیت ریشه ‌های آن مشخص شود. سپس دندان باید آماده سازی شود در فرآیند آماده سازی، دندان تراشیده می شود تا فضای کافی برای اضافه شدن روکش ایجاد شود. از دندان قالب گیری میشود. سپس برای ساخت ترمیم ...
بیشتر