ایمپلنمت

 ایملپنت
ایمپلنمت این راهکار نوع جدیدی از پروتز ثابت دندان است. یک میله تیتانیوم در داخل فک بیمار قرار داده می شود و یک دندان جدید از مینا ساخته می شود و در این میله قرار داده می شوند. بیمارانی که تنها تعداد کمی از دندان های جلوی آنها افتاده است، این روش را می توانند به عنوان پروتز دندان های جلو انتخاب کنند. در صورتی که چند دندان کشیده شده باشد، ایملپنت دندان برای شما مناسب است. برای انجام این کار باید از سلامت کافی برخوردار باشید، زیرا بعضی از بیماری ها و مشکلات بر کارایی پروتز دندان و کاشت ایمپلن...
بیشتر