انواع دندان درد

انواع جراحی لثه
دکتر سید حمید رضویان دندان پزشک متخصص درمان ریشه در اصفهان 1-درد لحظه ای بسیار کوتاه دندان که به صورت حساس شدن دندان به غذاها و نوشیدن های سرد و گرم: این نوع درد اغلب به صورت درد  لحظه ای و آنی و بسیار کوتاه می باشد که بلافاصله خوب میشود و مشکل عمده ای برای دندان به شمار نمی آید. یک پوسیدگی کوچک و یا جزئی ،ترمیم دارای نشتی،تحلیل لثه و… میتواند عامل اصلی ایجاد کننده چنین دردی باشد که بسیاری از این موارد قابل درمان هستند. میتوان گفت درمانی که برای این دندان ها در نظر گرفته میشود اغلب درمان ...
بیشتر

آشنایی با اپیکواکتومی (جراحی قطع ریشه دندان)

جراحی قطع ریشه دندان یا اپیکواکتومی چیست؟ هنگامی که دندانپزشک اپیکواِکتومی را به شما توصیه می‌کند به این معنی است که عصب ‌کشی و درمان معمول ریشه نمی‌تواند دندان شما را نجات دهد. شکل- ساختار دندان سالم در تصویر بالا نشان داده شده است. بخشهای نشان داده شده با فلش به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: مینا، عاج، پالپ، مجرای ریشه حاوی بافت پالپ، استخوان و لثه. اپیکواِکتومی چیست؟ اپیکواِکتومی یک عمل جراحی کوچک است که در آن نوک ریشه دندان قطع و برداشته می‌شود. اپیکو (apico) معادل اپکس به معن...
بیشتر