ليزر دندانپزشكي چيست؟

مزایای درمان بالیزر
ليزر دندانپزشكي چيست؟ ليزر جديدترين درمان دندانپزشكي مي باشد كه درصد خطا و عفونت را صفر ميكند .ليزر در دندانپزشكي كاربردهاي زيادي دَارد در جراحيها ،عصب كشي،ترميم و زيبايي بسيار عالي عمل ميكند .ليزر هيچ عوارضي ندارد اشعه ندارد و فقط نور است .انجام ليزر نه تنها درد ندارد بلكه برش ،تيغ،سوزن و بخيه هم ندارد و به اين دليل بسيار مورد قبول است .در جراحيها با كاهش درد و خونريزي تأثير بسيار جالبي دَارد زيرا زخم و عروق را در همان لحظه ميبندد و به دليل دماي بالا هيچ عفونتي باقي نمي ماند در جراحيهايي مانند...
بیشتر