فیسینگ دندان

فیسینگ
فیسینگ دندان دندانپزشکان زیبایی در مواقعی از جمله مرتب کردن دندان , ترمیم , سفید کردن و افزایش زیبایی از فیسینگ استفاده می کنند. مواد فیسینگ دندان همان ونیر کامپوزیت ها و یا لامینیت کامپوزیت ها می باشند. استفاده از فیسینگ ها امروزه رواج پیدا کرده است چرا که در کمترین زمان بهترین نتیجه را برای کاربران دارد و وجود نامرتبی در دندان، دندان های شکسته و بد رنگی به راحتی اصلاح می شوند. فیسینگ دندان اگر توسط کامپوزیت های نانو تکنولوژی انجام شود ، دوام بسیار بالایی دارد. از مزایای کلی ان این است که...
بیشتر