فرنكتومي چيست؟

فرنكتومي چيست؟
فرنكتومي چيست؟ فرنوم درواقع يك اتصال دهنده بين لب بالا و لثه است درمواقعي كه فرنوم برجسته باشد باعث فاصله گرفتن زياد دندانهاي جلو از هم مي شود و درواقع علاوه بر ناراحتي ظاهر نازيبايي إيجاد ميكند .كه اكثرا در زمان اورتودنسي و همچنين براي گرفتن فاصله دنداني فرنكتومي انجام مي شود . دکتر سید حمید رضویان دندانپزشک متخصص درمان ریشه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطب اصفهان: (یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه) دروازه شیراز، ابتدای چهارباغ بالا سمت چپ خیابان، جنب داروخانه وحید، بن بست شک...
بیشتر