خدمات زیبایی و پروتزی

خدمات زیبایی دندان ها مانند:جرم گیری ,سفید کردن و...
ارائه تخصصی خدمات زیبایی و پروتز در این مرکز به شرح زیر می باشد: خدمات زیبایی تخصصی شامل: تغییر رنگ و اصلاح فرم دندانها تغییر خط لبخند صاف نمودن دندانهای چرخش یافته بستن دیاستم بین دندانها سفید نمودن و مرتبط نمودن دندانها با انجام درمان زیبایی خدمات پروتزی شامل: پروتز ثابت روکش های PFM روکش های جدید IPS و زیرکونیا پروتز متحرک پارسیل اورانچر دندانی اورانچر با ایمپلنت های دندانی انواع پروتزهای تخصصی و فوق تخصصی تصاویر نمومه کار
بیشتر