غذاهايى كه براى سلامتى دندان مفيد هستند

پنير، شير، ماست ساده و مغزها ( بخصوص بادام)، غذاهايى هستند كه بخاطر مقدار كلسيم بالا و ديگر مواد مغذى موجود در آنها براى دندانها مفيد هستند. غذاهاى غنى از پروتئين مثل گوشت، مرغ، ماهى ، شير و تخم مرغ بهترين منبع فسفر هستند. كلسيم و فسفر با محافظت و بازسازى ميناى دندان نقش مهمى در سلامت دندانها دارند. ميوه ها وسبزيجات ،بخاطر فيبر و آب موجود در آنها و نيز با تحريك ترشح بزاق باعث شسته شدن قطعات ريز غذا و اسيدهاى مضر از سطح دندان مى شوند و بدين وسيله از پوسيدگى دندانها جلوگ...
بیشتر