عوامل موثر بر طول عمر دندان عصب کشی شده

عوامل موثر بر طول عمر دندان عصب کشی شده | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی عوامل موثر بر طول عمر دندان عصب کشی شده در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان عوامل موثر بر طول عمر دندان عصب کشی شده را مورد بررسی قرار می دهیم. در برخی موارد با وجود موفقیت آمیز بودن درمان ریشه، عواملی روی طول دوره درمان و طول عمر دندان تاثیرگذار است. از مهم ترین عوامل موثر در موفقیت دندان عصب کشی شده می توان به موارد زیر اشاره داشت: در طی درمان اولیه، ریشه ای در درون دندان وجود ندارد. در صورتی که ریشه ها از دست بروند، می توان باکتری ها را نیز از بین برد. ...
بیشتر