فاصله بین دندان‌ها و علل ایجاد آن

فاصله بین دندانها می‌تواند جذاب و یا یک مشکل واقعی باشد. وجود چنین فاصله‌ای بخصوص درجایی که باعث جلب‌توجه می‌شود، می‌تواند باعث نارضایتی شما شود، بخصوص زمانی که لبخند می‌زنید. اگر فاصله بین دندان‌ ها بیش‌ازحد زیاد باشد، می‌تواند تراز دندان‌های شما را برهم بزند. این موضوع می‌تواند در دندان‌های شما اختلال ایجاد کرده، باعث درد شود و یا جویدن غذا را با مشکل مواجه کند. اگر فکر می‌کنید فاصله موجود در دندان‌های جلویی شما باعث جذابیت بیشتر شما می‌شود، پس نیازی به درمان خاصی نیست. اما گر وجود این فاصله ب...
بیشتر