عوارض ۲۴ ساعت اول پس از خارج كردن دندان عقل

عوارض 24 ساعت اول پس از خارج كردن دندان عقل خونریزی: بعد از خارج كردن دندان عقل یک عدد گاز استریل بر روي حفره خالي دندان قرار داده می‌شود ، كه حدود يكساعت توسط دندانهاي مقابل روي حفره نگه داشته ميشود. بعد از برداشتن گاز استریل يك يا دوبار آب خنک در دهان بچرخانيد و بيرون بريزيد. اب دهان را به شدت تخلیه نکنید. شما ميتوانيد چای و خوراکی های ولرم ميل فرماييد. چنانچه پس از برداشتن گاز، خونابه کمی مشاهده کردید طبیعی است، اما چنانچه خون قرمزرنگ مشاهده شد یک عدد گاز استریل از داروخانه تهیه و در محل ک...
بیشتر