علل تحلیل ریشه دندان شیری

علل تحلیل ریشه دندان شیری | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی علل تحلیل ریشه دندان شیری تمامی دندان‌های شیری، از دندان های قدامی تا دندان های خلفی ریشه دارند. علت اینکه اکثر افراد فکر می‌کنند دندان های شیری ریشه ندارند این است که هنگام افتادن دندان های شیری ریشه آن را نمی‌بینند. زیرا ریشه دندان شیری در زمانی که دندان لق شده و می افتد، تحلیل می‌رود. در واقع چیزی که والدین از افتادن دندان شیری می‌بینند تاج دندان است. در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان علل تحلیل ریشه دندان شیری را مورد بررسی قرار می دهیم. علت تحلیل ریشه دن...
بیشتر