دندان دردهایی که به دندان مربوط نیستند

   دندان دردهایی که به دندان مربوط نیستند در بعضی مواقع که دچار دندان درد‌های مزمن می شویم و بسیار دردناک است و غیر قابل تحمل است، راهی که برای تشخیص این مواقع دندانپزشکان توصیه می کنند رادیولوژی دهان فک و صورت و یا رادیوگرافی دندان را انجام دهیم. در رادیولوژی دهان فک و صورت و یا رادیوگرافی که برای دندان انجام می دهیم، احتمال تشخیص این قضیه مقداری بالا می رود. در زیر دردهای ناشی از دندان را شرح داده ایم. همه دردهایی که در ناحیه فک و صورت ایجاد می‌شود، مربوط به دندان نیست. گاهی منشاء ا...
بیشتر