چرا لثه بوی جوراب می دهد؟

چرا لثه بوی جوراب می دهد؟ بیماری لثه بر اثر میکروب‌های دهان مخصوصاً باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین‌ها به وجود می آید. علایم این بیماری عبارتند از خونریزی از ‌لثه، قرمزی،خارش و درد لثه، و در مراحل پیشرفته این بیماری جرم دندان مشاهده می‌شود. باکتری‌های موجود در شیار ‌لثه برای ادامه حیات خود پروتئین‌ها مخصوصاً پروتئین‌های خون  را تجزیه می کنند. یکی از ترکیبات ایجاد شده در این تجزیه متیل مرکاپتان نام دارد. این ترکیب وقتی به صورت بخار درمی‌آید بویی شبیه بوی جوراب دارد. البته به این معنا نیست که ف...
بیشتر