بیماری پالپ و درمان

پالپ دندان را نمیتوان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. پالپ بخشی در مرکز هر دندان است که حاوی عصبها، بافتها و رگهای خونی بسیاری می باشد که مواد مغذی و اکسیژن را تامین میکنند. پالپ دندان به چند صورت ممکن است آسیب ببیند. اغلب در کودکان پوسیدگی دندان یا ضربات آسیب زا، منجر به رخنمون دردناک پالپ و التهاب آن میشود. درمان پالپ در اطفال با نامهای دیگری مانند درمان ریشه (روت کانال)، پالپکتومی (جراحی برداشتن پالپ)، پالپوتومی و عصب کشی نیز شناخته میشود. هدف اصلی از درمان پالپ، درمان، ترمیم و نجات دندان است. ...
بیشتر