عفونت لثه چيست؟

عفونت لثه چيست؟
عفونت لثه چيست؟ جرم و رسوب كم كم در فاصله بين لثه و دندانها مينشيند و به مرور زمان اين جرم در زير لثه انباشته شده و سبب جدايي لثه إز دندان مي شود و كم كم لثه و استخوان تحليل رفته وپايين كشيده مي شود دندانها لق مي شوند و اگر اين عفونت پيشرفت كند دندانها بايد كشيده شوند يعني درواقع لثه دچار عفونت شده إز علايم عفونت لثه :خونريزي إز لثه ها موقع خواب ،مسواك زدن و غذاخوردن بوي بد دهان ،قرمزي و تورم لثه ها،شُل شدن لثه مي باشد اين يك بيماري خاموش است و مثل عفونت بدن نيست كه شخص تب كند اگر شما هم اين ع...
بیشتر