سیگارهای الکترونیکی به لثه آسیب می‌زنند.

مطالعه‌ای که به تازگی  در دانشگاه روچستر انجام گرفته‌ است، نشان می‌دهد سیگارهای الکترونیکی به اندازه انواع دیگر سیگار به لثه‌ها آسیب وارد می‌کنند. دکتر عرفان رحمان، سرپرست این  گروه  تحقیقاتی ،در توضیح نتایج به دست آمده، گفت: «ما نشان دادیم که وقتی بخارات سیگارهای الکترونیکی می‌سوزند، منجر به ترشح پروتئین‌های التهابی در سلول‌ها و در نتیجه سبب تخریب آن‌ها و انواع بیماری‌های دهان می‌شوند.حال اینکه یک شخص با چه توالی زمانی و چه تعداد سیگار الکترونیکی می‌کشد، می‌تواند تعیین کننده میزان آسیب وارد ...
بیشتر