سفید ماندن و سفید شدن دندان‌ها

رنگ دندان‌ها در اغلب موارد سایه‌های زرد، خاکستری یا حتی آبی در خود دارد. هر فردی همانند رنگ چشم یا مو رنگ دندانی خاص دارد. مواد زیر در تغییر رنگ دندا‌‌نهایتان تاثیر دارند: در افراد سیگاری تغییر رنگ دندان‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد. چای، قهوه و انواع نوشابه‌ها می‌توانند باعث تغییررنگ دندان‌ها شوند. مصرف غذا‌های قندی باعث افزایش تعداد میکروب‌ها و اسید حاصل از آن‌ها می‌شود. با ترشح اسید و حل شدن مینا رنگ زرد دندان فرصت زیادتری برای بروز پیدا می‌کند و به مرور زرد وزرد‌تر می‌شود. با افزایش...
بیشتر