چه زمانی به درمان ریشه دندان نیاز داریم ؟

ریشه دندان
چه زمانی به درمان ریشه دندان نیاز داریم ؟ هنگامی که التهاب یا تورم در اطراف ریشه وجود داشته باشد و یا اینکه دندان به محرک های سرد و گرم مثل چای و آب سرد واکنش دردناک داشته باشد نیاز به درمان ریشه دندان داریم.  البته در مواردی به علت از بین رفتن بافت های عصبی در داخل دندان نیاز به درمان ریشه حتی در نبود هیچ گونه علامتی وجود دارد. ضربه به دندان ها ، انجام درمان های متعدد ترمیمی بر روی یک دندان و درموارد کمی درمان پروتز (روکش کردن دندان) از سایر موارد نیاز به درمان ریشه دندان می باشد . چه زمانی ...
بیشتر