جراحی ریشه یا آپیکو چیست؟

جراحی ریشه در واقع نوعی از انواع جراحی ها می باشد که بر روی انتهای ریشه انجام می گیرد و اصولا بر روی ریشه ی دندان هایی که بعد از درمان مجدد همچنان دارای ضایعه انتهای ریشه می باشد انجام می گیرد.
بیشتر