روش های درمان ریشه دندان‌ کودکان

روش های درمان ریشه دندان‌ کودکان | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی روش های درمان ریشه دندان‌ کودکان در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان روش های درمان ریشه دندان‌ کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم. دو نوع عصب کشی برای دندان کودکان وجود دارد: درمان" پالپ زنده " برای دندان‌های شیری در درمان پالپ زنده، پالپ دندان در قسمت تاج دندان برداشته می‌شود، اما از قسمت ریشه حذف نمی‌شود. برای درمان پالپ زنده نباید آبسه یا تورمی در دندان وجود داشته باشد. همچنین، دندان نباید شل شده باشد. پوشش غیرمستقیم این درمان زمانی استفاده می‌شو...
بیشتر