روش های اصلاح دندان های کوچک

روش های اصلاح دندان های کوچک | بهترین دندانپزشک اصفهان
بررسی روش های اصلاح دندان های کوچک دندان هایی که به صورت غیرعادی کوچک هستند ممکن است به درستی روی یکدیگر قرار نگیرند و ممکن است شکاف های زیادی بین آنها به جا بماند. دندان های کوچک فقط روی زیبایی تاثیر نمی گذارند. در این مطلب از سایت دکتر سید حمید رضویان متخصص دندانپزشک اصفهان روش های اصلاح دندان های کوچک را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر دندان های کوچکی دارید، بیشتر در معرض خطر ساییدگی و فرسایش ناشی از برخورد دندان های دیگر خواهید بود. همچنین غذا به راحتی بین دندان ها گیر خواهد کرد. در بیشتر م...
بیشتر