روش درمان عصب کشی دندان

روَش عصب کشی دندان
روش درمان عصب کشی دندان روش درمانی عصب کشی دندان یک روش مورد استفاده در درمان عفونت در مرکز دندان (سیستم کانال ریشه) است. که به عنوان "اندو دنتیکس" نیز شناخته می شود.این عفونت توسط باکتری هایی ایجاد می شود که در دهان زندگی می کنند و به دندان ها حمله می کنند. این اتفاق می تواند پس از هر یک از موارد زیر رخ دهد: پوسیدگی دندان دندان پر شده ای که عفونت کند صدمه رسیدن به دندان به عنوان یک نتیجه ی حاصل از تروما، مانند افتادن دندان برای درمان این عفونت ها در دندان، لازم است که در مرحله ی...
بیشتر