مال اکلوژن

مال اکلوژن، به وضعیت قرارگیری غیر طبیعی دندان ها و یا فکین گفته می شود و انحرافی از رشد و تکامل می باشد که برجفت گیری دندان ها، توانائی در تمیزکردن دندان ها، سلامت لثه، رشد فکری و در یادگیری تکلم، تأثیر می گذارد. هم ارث و هم محیط نقش مهمی را در ایجاد مال اکلوژن دارند. علل مال اکلوژن هم ارث و هم محیط نقش مهمی در ایجاد مال اکلوژن دارند. شکل و اندازه صورت، فکین و دندانها غالباً بوسیله توارث انتقال می‌یابند. عوامل محیطی ایجاد کننده مال اکلوژن، زیاد بوده و اغلب آنها توسط دندانپزشک کودکان قابل کنت...
بیشتر