رستوريشن هاي دنداني چيستند؟

رستوريشن هاي دنداني شامل روكش ها ،بريج ها،ونير هايا لامينيت هاو اباتمنت ها هستند. آنها جهت بازسازي دندانها ي موجود ،جايگزيني دندانهاي از دست رفته يا بازسازي ايمپلنتهاي دنداني بكار مي روند .  يك روكش يك پوشش شبه دنداني است كه برروي يك دندان يا يك ايمپلنت قرارداده مي شود.  يك بريج شامل 2يا چند روكش متصل بهم جهت جايگزيني يك يا چند دندان از دست رفته مي باشد.  ونير يا لامينيت ها يك لايه نازك از چيني بوده كه به سطح قدامي دندان متصل مي شوند تا سطح دندان را بهبود ببخشند .  يك اباتمنت يك قطعه كوچ...
بیشتر