دیابت و نگرانی از مراجعه به دندانپزشک

افرادی که مبتلا به دیابت هستند با رعایت مواردی میتوانند بدون نگرانی به دندانپزشک مراجعه کنند. نکته اول و مهم این است که قند خون باید کنترل شده باشد و زیر 200 باشد. بخصوص براي كشيدن دندان و جراحي زير ١٦٠ حتما دندانپزشک خود را از وجود دیابت مطلع کنید. بهتر است زمان درمان صبح اول وقت باشد. افرادی که انسولین مصرف میکنند بهتر است قبل از شروع درمان بر اساس نوع انسولین و زمان پیک تاثیر آن یک دوز دریافت کنید.(بامشورت دندانپزشک) قبل از مراجعه به دندانپزشک باید صبحانه کامل خورده باشید. ...
بیشتر