دندان قروچه چيست؟

دندان قروچه
دندان قروچه چيست؟ عبارت است إز عادت ساييدن دندانها در خواب كه غير عادي مي باشد البته در روز هم ممكن است رخ دهد كه در صورت تداوم اين ساييدن ممكن است منجر به تحليل لثه، تحليل استخوان فك و ساييدگي يا شكستگي دندانها بشود إز علايم شائع ان ميتوان به انقباض عضلات صورت و صداهاي دندان قروچه در طول شب اشاره كرد و معمولا خود شخص اطلاع ندارد و اطرافيان متوجه ان مي شوند إز عوامل إيجاد كننده ان مي توان به استرس و اضطراب و همچنبن اختلالات دنداني اشاره كرد براي درمان به دندانپزشك مراجعه كنيد   ...
بیشتر