آيا دندان عقل بايد كشيده شود؟

کشیدن دندان عقل
آيا دندان عقل بايد كشيده شود؟ دندان عقل اخرين دندان هر قسمت فك مي باشد يا همان دندان هشتم .چنانچه تا ٢٠سالگي اين دندان به صورت كامل از زير لثه خارج نشود و يا نيمه خارج شود نشان مي دهد كه جا و فضاي كافي جهت خروج ندارد و بايد با جراحي انرا خارج كرد زيرا دندان عقل كه فضا نداشته باشد باعث فشار به دندانهاي مجاور شده و علاوه بر بهم ريختگي و نامنظمي دندانها ميتواند پوسيدگي را هم افزايش دهد و گاهي ديده شده كه دندان مجاور را از زير لثه تخريب كرده است عفونت و درد زياد هنگام خارج شدن اين دندان بسيار ديده ...
بیشتر

دندان عقل

دندان عقل ،دندانی با مشکلات! انسان بالغ در دهان خود 32 دندان دارد که از این تعداد، 12 دندان آسیاب بزرگ، 8 دندان آسیاب کوچک، 8 دندان ثنایا و 4 دندان نیش است. بعضی وقت هااین دندان ها باعث ایجاد مشکلاتی در دهان می شوند و برای خارج کردن دندان عقل نیاز به برداشتن بافت نرم (لثه) یا سخت (استخوان) است. در این صورت به کشیدن دندان عقل جراحی دندان عقل گفته میشود. این دندانها تا جایی که قادر به رویش باشند، بطرف سطح حرکت می کنند و معمولاً در سطح پشتی دندانهای آسیای بزرگ دوم گیر می افتند و جلوتر نمی روند....
بیشتر