آیا دندان شیری ریشه دارد؟

آیا دندان شیری ریشه دارد؟ | بهترین دندانپزشک اصفهان
آیا دندان شیری ریشه دارد؟ ساختاردندان شیری چگونه است؟ چرا وقتی دندان شیری کودکم می‌افتد در آن ریشه ای نمیبینم؟ از آن جهت که دندان های شیری دندان های ناپایداری هستند بسیاری از والدین متوجه اهمیت بالای آن نیستند و فکرمیکنند که این دندان ها ریشه ندارند و نیاز به توجه و رسیدگی نیز ندارند. اما دقیقا عکس این موضوع صحت دارد. بعد از اینکه یک دندان شیری لق شده و می‌افتد، چون والدین ریشه ای در آن مشاهده نمیکنند خیال میکنند که این دندان ها ریشه ندارند، اما ریشه آن در اثر فشاری که دندان دائمی زیرش به آ...
بیشتر

اهمیت دندانهای شیری

دندانهای شیری را در 4 دوره مختلف میشود برسی کرد که این چهار دوره عبارت است از : 1-     از بدو تولد تا 3 سالگی که تمام بیست دندان شیری بیرون میاید و تکمیل میشود 2-     از سه سالگی تا 6 سالگی که دندانهای شیری تکمیل شده و در این دوره تغییری به لحاظ رویش و یا ریختن دندان شیری اتفاق نمی افتد 3-      از6 سالگی تا 12 سالگی که در این دوره بچه شروع به ریختن دندان های شیری کرده و دندانهای دائمی اش شروع به رویش کرده و تا 12 سالگی این دوره تکمیل میگردد 4-     دوره بعد از 12 سالگی که در ا...
بیشتر