عصب کشی دندان با دستگاه روتاری

عصب کشی دندان با دستگاه روتاری اندو    Rotary Endodontics   عصب کشی یا درمان ریشه دندان را قبلا کاملا توضیح دادیم.( مراجعه کنید به: عصب کشی، درمان ریشه ) حالا خوب است بدانید جدیدترین و پیشرفته ترین روش عصب کشی دندان ، عصب کشی یا درمان ریشه با دستگاه دیجیتالی روتاری اندو می باشد. عصب کشی دندان   دستگاه روتاری اندو ، با فایل های مخصوصی کار می کند که این فایـل ها با شکل و فرم و جنس خاصی که دارند دقیقا شکل کانال های ریشه را به خود می گیرند و عمل درمان ریشه دندان را با کیفیت...
بیشتر