در چه مواقعی جراحی اپیکو توصیه نمی شود؟

جراحی ریشه دندان
مواردی که جراحی اپیکو توصیه نمی شود: زمانی که درمان ریشه مجدد (ری اندو) دندان امکان‌پذیر است. ملاحظات اناتومیک: وجود عروق و اعصاب یا ساختمان‌های استخوانی مانند ریج مایل خارجی یا احتمال باز شدن سینوس ماگزیلانسبت طول تاج به ریشه کم مشکلات سیستمیک بیمار جراحی آپیکو شامل دسترسی به ناحیه ی ملتهب و احتمالا” عفونی انتهای ریشه از طریق برش جراحی, کورتاژ و برداشت بافتهای ملتهب و گرانولوماتوز و قطع قسمتی از ریشه است. که دارای فضای کانالی دبریدمان نشده یا پر نشده (یا هر دو) و پر کردن کانال ...
بیشتر