آیا درمان کانال دندان درد دارد؟

آیا درمان کانال دندان درد دارد؟ | بهترین دندانپزشک اصفهان
آیا درمان کانال دندان درد دارد؟ باور عمومی افراد بر این است که درمان ریشه با درد همراه است. دندانپزشک برای درمان کانال دندان از بی حسی موضعی استفاده می‌کند. بنابراین در حین درمان بیمار دردی را احساس نمی‌کند. در بسیاری از موارد بعد پایان درمان ریشه و از بین رفتن اثر بی حسی ناحیه مورد درمان به مدت چند روز دردناک بوده و باعث آزردگی بیمار می‌شود. علت این درد به علت حجم کار انجام شده، خروج ذرات ریز بافت دندانی به داخل بافت استخوانی، التهاب در بافت نگهدارنده اطراف دندان و مشکلاتی از این قبیل است....
بیشتر