درمان مجدد ریشه چگونه است؟

دندان عقل
درمان مجدد ریشه چگونه است؟ باید همه گزینه‌ ها و معایب و مزایای هر روش در نظر گرفته شود. دندانی که باید دوباره درمان شود، ابتدا باید باز شود و سوراخ کوچکی در سطح جونده آن ایجاد گردد. این کار برای ایجاد دسترسی به داخل دندان است. در فرایند درمان مجدد ریشه، اندودانتیست موادی که در درمان اولیه مجرای ریشه را با آن پر کرده بود، خارج می‌کند. سپس با دقت دندان را معاینه کرده و به دنبال مجراهای اضافی احتمالی یا عفونت جدید می‌گردد. سپس اندودنتیست هر گونه آلودگی را تخلیه کرده و داخل دندان‌ را تمیز و ضد عفون...
بیشتر