عفونت دندان

درمان های کاملی که برای عفونت دندان وجود دارد شامل درمان های طبیعی است که میتواند برای درمان عفونت و بهبود شرایط مفید باشد.درمان های خانگی مانندسیر،میخک و قراردادن روغن در دهان درکاهش عفونت دندان بسیارموثراست وباعث کاهش التهاب وعفونت دندان میشود.اگردندان درمان نشود آبسه دندان افزایش میابد وباعث ایجاد مشکلاتی میشود. عفونت دندان براثر عفونت های باکتریایی بوجود می آید.عفونت درهرناحیه دندان میتواند اتفاق بیفتد وعلائمی مانندتپش ،دندان درد،تب کردن، حساس شدن به فشار،تورم درناحیه صورت و گردن ،بوی بد ...
بیشتر